Target Rescue d.o.o.

Društvo za konsalting i menadžment Target Rescue d.o.o. specijalizovano je za uslužno vođenje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine. Osnovani smo juna 2008 godine sa ciljem da kod svojih klijenata unapređujemo sisteme bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara. Kvalitete naših usluga zasnovan je na poznavanju potreba klijenata. Za nas klijent je na prvom mestu i svakog potencijalnog klijenta pažljivo ćemo saslušati i predložiti mu najbolje rešenje u skladu sa njegovim poslovanjem i mogućnostima. Radimo na teritoriji cele Republike Srbije.

  • image
  • image
  • image
  • image
450
REALIZOVANIH PROJEKATA
156
KLIJENTI
10
ZAPOSLENIH

Target Rescue d.o.o. poseduje Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu br. 164-02-00064/2016-01 izdatu od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.

Vizija

Naša Vizija jeste stalni rad na unapređenju oblasti BZR kroz  podržavanje,  u  punoj meri, propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zajednički rad poslodavaca i zaposlenih  na unapređenju ove oblasti, podizanje  svesti u ovoj oblasti, unapređenje znanja i veština,  odnosno  uspostavljanje kulture  rada i stvaranje preduslova dobrobiti na radu i kvaliteta života i zdravlja na radu.
Kroz kvalitet pruženih usluga izdvojiti se od ostalih i postati lider u svojoj delatnosti.

Misija

Naša Misija jeste uspostavljanje sistema kojim se ostvaruju bezbedni i zdravi radni uslovi, a koji  u najvećoj mogućoj meri obezbeđuju smanjenje povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.
Misija je usmerena prema svim učesnicima u radnim procesima, a naročito prema zaposlenima koji svoje radne zadatke obavljaju na mestima sa povećanim rizikom, kao i prema posebno osetljivim grupama zaposlenih (trudnice, mladi, stariji zaposleni, osobe sa invaliditetom, invalidi rada i dr.) i saradnji sa svim zainteresovanim stranama u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu
Zaposleni – Poslodavac – Predstavnici zaposlenih.

Strategija

Naši Strateški okviri su, zahteve kupaca, uskladiti i usaglasiti sa zakonskom regulativom, posredovati između poslodavca, i potreba zaposlenih.

Stalno se angažovati na podizanju nivoa kulture rada, samosvesnosti zaposlenih u primeni preventivnih mera, upravljanja rizicima te smanjiti broj povreda na radu i obolenja iz rada i u vezi sa radom.